Team Building một hoạt động trong chuỗi sự kiện.

Team Building một hoạt động trong chuỗi sự kiện. Team building là một trong những hoạt động được nhiều công ty mong muốn tổ chức thật hoành tráng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu hết được lý do và tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động này. Giới thiệu chung Team building […]

Tổ Chức Sự Kiện : Lễ Khai Trương – Sản Phẩm Sự Kiện

Tổ Chức Sự Kiện : Lễ Khai Trương - Vietpromotion Event- Media - Mice

Tổ Chức Sự Kiện : Lễ Khai Trương  Là 1 trong những dịch vụ của 1 chương trình quảng bá giới thiệu hình ảnh một cơ sở được hình thành mới  đến  khách hàng . Trong đó tổ chức 1 chương trình khai trương bao gồm các khâu như ẩm thực, hình ảnh, nhân sự, […]