9 quán cafe “đẹp ẩn mình” ở Sài Gòn (P.2)

9 quán cafe đẹp ẩn mình ở Sài Gòn (P.2) 9 quán cafe đẹp ẩn mình ở Sài Gòn – có nơi “ẩn” trong chung cư với mô hình cà phê – thời trang –  triễn lãm, có nơi lại…hút trẻ con vì rất nhiều thú cưng, rồi ngôi nhà của ca sĩ Underground Nguyên […]