Trải nghiệm 24h du lịch ở Sài Gòn

Trải nghiệm 24h du lịch ở Sài Gòn Nếu chỉ có 24h để trải nghiệm ở Sài Gòn, thì bạn hãy tìm đến những địa điểm thật chất để trải nghiệm hết văn hóa và đời sống của người Sài Gòn như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ,… […]