Kích cầu du lịch nội địa, thúc đẩy liên kết vùng trong

Để phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch trước tác động nặng nề của Covid-19, việc thúc đẩy liên kết vùng trong kích cầu du lịch là một trong những giải pháp then chốt, đặc biệt trong bối cảnh du lịch quốc tế gần như vẫn đóng băng, chỉ trông […]