Hấp dẫn với Đảo Dừa Nha Trang

   Hấp dẫn với Đảo Dừa Nha Trang. Chắc hẳn khi nghe đến cái tên Đảo Dừa Nha Trang mọi người tượng tượng ra đây là một hòn đảo rất nhiều dừa. Nhiều dừa thì đúng nhưng là một hòn đảo thì không phải, Đảo Dừa là một khu vực (có thể xem như một […]